Home

Från industrin,
för industrin

MVI är ett investeringsbolag som investerar i lönsamma företag på växande marknader med god utvecklingspotential. Investeringsteamet och MVIs nätverk arbetar proaktivt för att realisera värdepotentialen i varje portföljbolag. Idag gör MVI investeringar från fonden MVI Fund I AB.

Läs mer

Historia

Med över tjugo års erfarenhet av investeringar i onoterade företag är MVI ett av de äldsta professionella investeringsbolagen i Norden.

Läs mer

Investerings-filosofi

Vi tror att ett aktivt ägande, i form av engagerat styrelsearbete och nära samarbete med företagsledningen är nyckeln till lyckade investeringar. Vi hjälper företag genom att tillföra erfarenhet, kompetens och kapital och det är vår övertygelse att vi på så sätt kan åstadkomma långsiktigt hållbart värdeskapande.

Läs mer