Bransch
Clean tech
CEO
Jens Johansson
GRUNDARE
Förvärvsår
2011
Försäljningsår
Styrelsens ordförande
Stefan Karlsson
Omsättning
(vid exit) SEK ~70m
anställda
~40
Styrelserepresentation (MVI)

Från avvattning till cleantech-lösningar

Vi såg en marknadsledare i Noxon och en stor potential att expandera avvattningslösningarna till nya marknader och industrier, med service och reservdelar som en strategisk del av verksamheten.

I nära samarbete med Noxons ledningsgrupp utsåg vi en professionell styrelse, en ny VD och arbetade med ett antal operativa och strategiska initiativ, såsom ompositioneringen av Noxon till ett cleantech-företag, greenfield expansionen till USA och Finland, ett tilläggsförvärv i Polen och övergången till resurssnål tillverkning, så kallad lean production.

Noxon tillverkar och säljer dekanteringscentrifuger, polymermaskiner och egentillverkade styrsystem och tillbehör för avvattning. Produkterna används för industriell avvattning, oljeslam, slakterislam, fiskslam, rötslam, bioslam och papper/cellulosaslam.

Produkterna är utvecklade och tillverkade i Sverige. Den patenterade designen är användarvänlig och ger effektiv avvattning för en rad industrier som därmed drar fördel av både kostnadsbesparingar liksom positiv miljöpåverkan.

Beijer Almas dotterbolag Beijer Tech förvärvade 100% av aktierna i Noxon AB från MVI under april 2021.

FÖRFATTARE
FLER FÖRETAG