Om

Vi är ett pragmatiskt team av entreprenörer och affärsutvecklare. Vi gör allt som står i vår makt för att hjälpa små och medelstora företag att utvecklas och blomstra.

Vårt syfte

Vi vill snabba på utvecklingen av sunda nordiska bolag. Bolag som man kan lita på och som strävar efter att skapa en framtid som vi alla vill vara en del av. Vi lever i en föränderlig värld där antalet globala och lokala utmaningar ökar för varje dag som går. Det är bolag som är medvetna om vilken avgörande inverkan de har på samhället som formar vår kultur och vår ekonomi.

Hur vi skapar värde
Att vara idédrivna och nyfikna är egenskaper som ligger djupt i vårt DNA. Vi är bra på att tidigt identifiera teman som drar fördel av underliggande trender, såsom digitalisering, cirkularitet och social förändring. Vår förmåga att upptäcka möjligheter bygger på ett starkt nordiskt nätverk och vår egen research. En stor del av vårt värdeskapande kommer från att helt enkelt lägga mycket tid på att lära känna våra entreprenörer, för att verkligen förstå deras drivkrafter, och tillsammans forma den framtida affärsplanen.
Vi vet, vi har varit där
Våra grundare har arbetat ihop i tjugo år och har startat och utvecklat flera företag tillsammans. De förstår hur mycket passion, energi, tid, risk och uthållighet som behövs, hur ensamt det kan kännas och hur mycket som står på spel. Vi vet också att tillväxt handlar om så mycket mer än slutresultatet. Det är ett sätt att vara och tänka som gör att du kan se möjligheter och väljer att agera. Det handlar också om att skapa utrymme för människor att utforska, växa och ge sitt bästa.
Hur vi utvecklar bolag 
Vi växer konsekvent våra företag. Vår framgång kommer från vår förmåga att konsolidera en bransch genom att förvärva flera bolag som kompletterar varandra och skapa en plattform för en stark organisk tillväxt. Men vår viktigaste superkraft kommer från det förtroende och den relation vi har med personerna ombord – att vi delar en gemensam vision och övertygelse om vad vi ska uppnå och varför.
Mer om oss