Människor

Meningsfullt arbete är viktigt. Det betyder att man förändrar något till det bättre. För att göra det, behöver vi människor som bryr sig. Tillsammans med likasinnade entreprenörer skapar vårt team nästa generations nordiska bolag.

VÅRT TEAM
Stefan Karlsson
Partner
Daniel Nilsson
Partner
Mårten Werner
Partner
Falk Wahlström
Director
Christian Bylock
Director
Adilson Fonseca
Associate
Aline Ghatan
Associate
Moa Schelin
Investor Relations
Ferdinand Carsjö
Analyst Intern
Vårt nätverk

Vårt stora nätverk adderar viktig kompetens och erfarenhet till våra bolag. De är industrialister, entreprenörer, seniora rådgivare och styrelsemedlemmar från en rad olika branscher och bolag. De hjälper oss även med att identifiera bra investeringsmöjligheter, göra strategiska utvärderingar, bolagsbesiktningar, rekrytering, och tillsätta styrelseledamöter.

Advisory Board
Inga stora bedrifter uppnås av bara en person. Vi strävar mot stora bedrifter som ett team.

I denn strävan får vi råd och stöd av en bred grupp seniora rådgivare, med bakgrunder från arbete som entreprenörer, investerare, ledningspersoner och styrelser.
Finn Johnsson
Chairman
Harald Kjessler
Board Member
Carola Lemne
Board Member
Kristina Schauman
Board Member
Håkan Eriksson
Board Member
Christian Krüeger
Board Member
Anders Månsson
Board member