Bransch
Vatten och Avlopp
CEO
Carl-Johan Callenholm
GRUNDARE
Förvärvsår
2016
Försäljningsår
Styrelsens ordförande
Karl Sohlberg
Omsättning
(vid exit) SEK ~250-300m
Styrelserepresentation (MVI)
MVI inspirerade och utmanade oss på ett bra sätt så att vi kunde vara på vårt bästa och växa.
Carl-Johan Callenholm
CEO

Att göra vattenpumpar till energisparare

MVI gjorde sin första investering i Lakers i februari 2016. Totalt gjorde MVI tio förvärv i Sverige, Norge och Danmark. Omsättningen ökade från ~60 miljoner SEK upp till ~280 miljoner SEK 2018. Med MVI byggde Lakers upp ett starkt ledningsteam och genomförde flera operativa förbättringar över hela koncernen, inkl. gemensamma försäljningsprocesser och prisstrategi. Den ursprungliga affärsplanen var mycket väl genomförd vilket ledde till Summa Equitys förvärv och starka intresse för att fortsätta Lakers tillväxtresa.

Vad vi har åstadkommit

- Förvärvade och konsoliderade 10 pumpserviceföretag i Sverige, Norge och Danmark på mindre än 2,5 år, jämfört med de förväntade 4-5 åren.

- Förenade alla företag kring ett starkt syfte och kultur. Lyckades behålla och attrahera människor som delar samma värderingar och vision för företaget.

- Stärkte organisation och struktur; en stark ledningsgrupp, verksamhetsförbättringar inkl. gemensamma försäljningsprocesser och prissättningsstrategier.

- Levererade på ett imponerande sätt på affärsplanen.

- Ökade omsättningen från ~60 miljoner SEK upp till ~280 miljoner SEK på mindre än tre år

- Skapade en nordisk koncern verksam inom vatten, avloppsvatten, byggtjänster och industrisegmenten.

Bakgrund

Lakers var resultatet av MVI:s egen forskning kring teman som löser problem relaterade till urbanisering och global uppvärmning. Ökad byggaktivitet i stadsområden gjorde att mindre lämpliga tomter användes, medan mer extremt väder med kraftiga regn skapade problem med översvämningar. Lakers var verkligen engagerade i att lösa dessa miljö- och vattenhantering utmaningar. Eftersom pumpservice var en mycket fragmenterad bransch var Lakers ett skolboksexempel på konsolidering och på att bygga verkligt värde genom att skapa synergier som dessa små företag inte kunde på egen hand. Tillsammans med en ledningsgrupp som rekryterats från branschen klarade MVI att på mindre än tre år skapa en nordisk koncern verksam inom vatten, avloppsvatten, byggtjänster och industrisegment.

Avyttring

I september 2018 sålde MVI Lakers till Summa Equity, en nordisk private equity-fond med fokus på resurseffektivitet och att lösa miljöfrågor. Sedan dess har Summa framgångsrikt fortsatt tillväxtresan i norra Europa, vilket ytterligare bevisar styrkan i MVI:s inledande antagande/tes.

FÖRFATTARE
Stefan Karlsson
FLER FÖRETAG