Tillväxt

Innan vi dyker ner i hur vi skapar den bästa möjliga tillväxtresan för ett företag, frågar vi oss först: "Kommer vi genom att växa detta företag skapa en win-win för alla intressenter, inklusive naturen och framtida generationer?"

“Det är lätt att bara fokusera på tillväxt. Men vi vill bidra till tillväxt som betyder något, tillväxt som tjänar systemet vi alla är en del av.”

Falk Wahlström, Director
Vårt sätt att skapa värde
Vi är idédrivna och identifierar trender tidigt genom att använda vår expertis inom teman som drar fördel av underliggande trender, såsom resursbrist och digitalisering av analoga industrier. En annan styrka är vår förmåga att konsolidera en bransch genom att köpa flera bolag som kompletterar varandra och skapa stark organisk tillväxt. Lakers och Flow är bra exempel på det.
Det finns ett talesätt som säger "tillsammans är bättre". Det är sant. Vi arbetar nära våra bolag och lägger ner mycket tid på att förstå vad som driver dem, innan vi tillsammans formar affärsplanen. För att en entreprenör eller företagsledare ska våga växa – behöver de både inspireras och utmanas för att vilja gå utanför komfortzonen. Men innan det händer måste det finnas tillit. Tillit kan bara uppstå när det finns en ömsesidig tro att "ja, vi förstår varandra, vi är på samma våglängd och vi bryr oss om varandra". Först då är vi alla redo att börja.
Vad vi vanligtvis arbetar med
tillsammans med våra bolag

Definiera syftet och värderingarna

Syftet anger riktningen för strategin och för produkterna och tjänsterna. Värderingarna guidar oss i hur vi interagerar med varandra och människor omkring oss. Det säkerställer klarhet om vart vi är på väg och vad vi förväntar oss att åstadkomma.

Analysera värdekedjan

Förstå branschtrender och var värde kommer att finnas i framtiden. Var kommer tillväxten ifrån och hur är företaget hållbart?

Utveckla organisationen

Förändring tar tid men det är nyckeln till att frigöra bolagets potential. Det händer när du har rätt personer ombord och ger dem möjlighet att fatta beslut i linje med syftet och värderingarna, vilket skapar förutsättningar för självledarskap.

Ge vägledning om beslutsfattande

Ta det rätta beslutet genom att göra det personligt. Innan något beslut fattas, fråga dig själv: Om mitt barn eller goda vän arbetade här, skulle de uppskatta detta beslut?

Flexibilitet

En organisation som är smidig och innovativ klarar sig väl i en värld där kartan ständigt förändras.

Digitalisera

Framtidssäkra verksamheten via digitalisering, vilket möjliggör till exempel förbättrade kundupplevelser, automatisering och bättre beslut.

Utvärdera M&A

Vi analyserar M&A-landskapet för att förstå om konsolidering av branschen är ett möjligt sätt att bygga värde.

Investera i nya möjligheter

Att investera i nya produkter, tjänster och marknader skapar mer omedelbar tillväxt och mervärde.

“Vi vill skapa ett ekosystem mellan våra bolag där de tillsammans kan utforska, skapa, dela med sig av lärdomar och idéer.”

Daniel Nilsson, Partner