Fond

MVI Fund startade 2016. Fonden fokuserar på nordiska investeringar i tillväxtföretag med en omsättning på 50-250 miljoner kronor. MVI Fund II lanserades i juni 2020 och kommer att fortsätta strategin från den första fonden, men med fler portföljbolag under fondens livstid. Fond II hade en "final closing" i december 2021.