Bransch
Grön infrastruktur
CEO
Anders Brattwall
GRUNDARE
Förvärvsår
2021
Försäljningsår
Styrelsens ordförande
Omsättning
~250m
anställda
>80
Styrelserepresentation (MVI)
Daniel Nilsson
Mårten Werner

Lösningar för grönare och smartare städer

Under ganska lång tid hade vi letat efter att investera i företag som kombinerar megatrenderna cirkularitet och urbanisering. Det hittade vi med Treeco, en kunskapspartner för grön infrastruktur. Redan efter några möten med ägarna var det tydligt att vi delade samma värderingar och till och med visionen för företaget.

Dessutom var bolaget perfekt positionerat. Överallt tar kommunerna mer och mer ansvar för att gå över till grön infrastruktur för att skapa en bättre livskvalitet för människor. Detta samtidigt som man proaktivt tar hand om negativa effekter av extrem väderlek, som vi kommer att se mer av i framtiden. Genom att öka antalet träd och växter dräneras vattnet i marken, vilket gör att översvämningar av gator och i byggnader undviks. Under sommaren fungerar träd som naturliga luftavfuktare, eftersom varje träd avger fukt upp till trettio meter runt sig.

För att skapa grönare och smartare städer samarbetar vi med dem som planerar och bygger grön infrastruktur. Vanligtvis är detta landskapsarkitekter, trädgårdsdesigners såväl som yrkesverksamma inom byggsektorn våra kunder – människor som arbetar med att förbättra befintliga miljöer eller att skapa nya grönområden, ofta kopplat till ny infrastruktur eller fastighetsprojekt.

Hur vet man vilka träd och växter som är optimala för en specifik plats och i ett specifikt klimat? Dessutom, hur kommer det att passa in estetiskt? Det är komplexa frågor som kräver expertis. Det finns tusentals växter och träd med speciella egenskaper som trivs i olika miljöer. Det är just därför Treecos lösningar är premiumprissatta. De inkluderar forskning och rådgivning som säkerställer rätt val av träd och växter så att livslängden optimeras och effekterna av för mycket regn eller värme begränsas.

Antalet träd och växter som vi behöver erbjuda är stort. Därför odlar vi ungefär hälften av det sortiment vi säljer, medan resten kommer från vårt utvalda nätverk av partners i hela Europa.

Successivt kommer vi att expandera i Norden, såväl som till Centraleuropa för att möta det växande behovet av våra tjänster. Snart kommer vi också att designa digitala sätt för våra kunder att utnyttja vår kunskap och expertis. Vi kommer att göra allt som står i vår makt för att höja expertisen inom branschen om hur man använder trädens och växternas naturliga kraft för att skapa gröna smarta städer.

Det är en verkligt meningsfull resa vi är på; transformeringen till ett kunskapsföretag, skapandet av hållbara lösningar och expansion för att hjälpa fler och fler städer att bli gröna och smarta.

FÖRFATTARE
Daniel Nilsson
FLER FÖRETAG