Bransch
Elektriska driv- och kraftsystem
CEO
Tom Gustavsson
GRUNDARE
Förvärvsår
2021
Försäljningsår
Styrelsens ordförande
Tomas Therén
Omsättning
SEK ~400m
anställda
Styrelserepresentation (MVI)
Stefan Karlsson
Christian Bylock

Elmotorn i fokus för ökad energieffektivitet

I samband med mer fokus på energieffektivitet ökar antalet elmotorer som behövs för varje dag och beräknas fördubblas till 2040. Nordic Drives Group av en grupp nordiska företag som är specialiserade på elektriska driv- och kraftsystem och är experter på elmotorer, frekvensomvandlare och industriell automation.

Gruppen grundades 2021 då vi undersökte möjligheten att använda vår erfarenhet från liknande branscher och kombinera nordiska bolag med expertis inom elmotorer och närliggande produkter. Potentialen för synergier och expansion, tillsammans med den starka entreprenörsanda som vi upptäckte, inspirerade oss att bygga det som idag är Nordic Drives Group.

Våra lokala företag samarbetar och utbyter idéer och lösningar så att vi kan vara proaktiva, pålitliga och säkerställa att den nordiska processindustrin och OEM:er har avancerad utrustning och energieffektiva lösningar för att uppfylla sina klimatåtaganden och produktionsmål. Under vårt eget varumärke, Fabrika, skräddarsyr vi elmotorer, och erbjuder nordisk processindustri och OEM:er snabbsupport, logistik och kunskap.

I nära samarbete med kunderna arbetar våra experter för att maximera resurs- och energieffektivitet och minska läckage under hela produktens livscykel. Experterna arbetar i nära samarbete med koncernledningen i Nordic Drives Group och får stöttning av VD, CFO, strategiskt inköp, försäljning och marknadsföring. Gruppen har idag stark närvaro i Sverige och Danmark.

De kommande åren fokuserar vi på att expandera vidare, utveckla ännu fler synergier och att bli en ledande och fokuserad aktör inom elmotorer och relaterade produkter i Norden.

FÖRFATTARE
Christian Bylock
FLER FÖRETAG