nyheter
February 1, 2022
nyheter
February 1, 2022
Idag meddelar ett flertal redovisningsbyråer runt om i Sverige att man valt att gå samman med målet att placera sig i framkant av redovisningsbranschens utvecklingen och digitalisering.
uttalande

Idag meddelar ett flertal redovisningsbyråer runt om i Sverige att man valt att gå samman med målet att placera sig i framkant av redovisningsbranschens utvecklingen och digitalisering. MVI är huvudägare och partner i den etablerade bolagsgruppen. ”Vi vill kombinera modern teknologi med personlig service för att ge relevant affärsstöd och äkta kundvärde”.

Den tekniska utvecklingen inom redovisningsbranschen går allt snabbare. En anledning är AI-teknik som möjliggör automatisering av allt mer kvalificerade uppgifter. Teknikskiftet innebär dock inte bara ett hot utan också nya möjligheter för byråerna. Det är därför ett antal redovisningsbyråer från Malmö, Stockholm och norra Sverige har valt att gå samman i en gemensam koncern med en tydlig målsättning att placera sig i framkant av utvecklingen.

“Vår bedömning är att det på sikt kommer att vara svårt att vara en fristående byrå. För att hänga med i utvecklingen så krävs stora investeringar i både teknik och kompetens. Då är det klokt att göra det tillsammans med fler aktörer som delar intressen”, berättar nytillträdde koncernchefen.

Gruppen består av ett antal redovisningsbyråer; Dillon MTV AB, Outsource AB och Resultera i Redovisning AB i Malmö, Bfree i Stockholm och Value & Friends i Västerbotten. En av byråerna är redovisningsbyrån och mjukvarubolaget Bfree Advisor som utvecklat det uppmärksammade bokföringssystemet Bflow. Ett unikt redovisningssystem där kunderna enkelt kan sköta sin administration för exempelvis bokföring, löner och kvittohantering men även utföra bankärenden, som att betala räkningar, skatter och utlägg, allt i realtid.

“Vi ser stora fördelar med den nya konstellationen. Med bildande av gruppen kommer vi kunna kombinera stark lokal närvaro och service med tekniska och ekonomiska förutsättningar att ge alltmer relevant affärsstöd och äkta kundvärde. För byråägare som väljer ansluta sig till oss innebär det en möjlighet att komma i kapp med digitalisering och framtidssäkra arbetstillfällen för sin personal.”

Ambitionerna delas av MVI som gått in som finansiell partner. Stefan Karlsson, partner i MVI, konstaterar: “Vi ser en stor affärspotential och samhällsnytta i möjligheten att vara med och utveckla redovisningsbranschen för att leverera allt vassare affärsstöd”

Under våren kommer ytterligare redovisningsbyråer att ansluta sig till gruppen. Omsättningen i koncernen är idag c:a 80 miljoner kronor med ett åttiotal anställda. Gruppen har en ambitiös tillväxtagenda under de kommande åren.

En majoritet av de tidigare ägarna återinvesterade i gruppen. Investeringen var i linje med MVIs investeringstema Digitalisering, för att möjliggöra innovation och produktivitet genom digital transformation.

För mer information, vänligen kontakta:

Stefan Karlsson, Partner
stefan.karlsson@mvi.se / +46 (0) 70 655 78 52

Mårten Werner, Director
marten.werner@mvi.se / +46 (0) 70 992 72 24

MVI är en ledande private equity investerare i små- och medelstora bolag. Vårt mål är att fungera som en katalysator för tillväxt och att bygga långsiktigt starka bolag i Sverige och övriga Norden. Vi arbetar aktivt med värdeskapande i våra portföljbolag med utgångspunkt i vårt breda nätverk av entreprenörer och ledande personer i näringslivet. MVI är erkänt för sin förmåga att identifiera proprietära investeringsteman och leverera hög avkastning i sina investeringar.

FÖRFATTARE
fler nyheter
nyheter
January 25, 2024
nyheter
January 25, 2024
Treeco Group stärker sin position genom förvärv av Rögle Plantskola
nyheter
January 19, 2024
nyheter
January 19, 2024
MVI utökar investeringsteamet
nyheter
January 15, 2024
nyheter
January 15, 2024
Freedom Group stärker sin position i Västsverige