nyheter
December 7, 2022
nyheter
December 7, 2022
Den 7 december 2022 kan MVI presentera en ny bolagsgrupp inom försäljning och eftermarknad av elektriska motorer och relaterade produkter.
uttalande

Den 7 december 2022 kan MVI presentera en ny bolagsgrupp inom försäljning och eftermarknad av elektriska motorer och relaterade produkter. Samlade under Nordic Drives Group bildar gruppen ett strategiskt partnerskap med fokus att bistå nordisk processindustri och OEM-tillverkare med lösningar inom energieffektivitet, minskad energikonsumtion och ökad driftsäkerhet för elmotorer och relaterade produkter. Tillsammans med entreprenörerna och gruppens anställda ser vi fram emot att skapa en pålitlig och proaktiv partner.

Sedan slutet av 2021 är MVI Fund II i partnerskap med bolagen Krylbo Elektra AB, Falun Borlänge AB, Jo-Wic Elteknik AB, Elektromekanisk Industriservice AB, Bröderna Eriksson Maskinel i Söderhamn AB and Elektrolindningar T Holm AB, en ledande svensk grupp inom försäljning och eftermarknadsservice av elmotorer och frekvensomriktare.

Den 1 december 2022 slutfördes förvärvet av Fabrika A/S, en dansk ledande leverantör av specialanpassade elmotorer under eget märke, fokuserade på OEM-segmentet. Fabrika utvecklar och anpassar tillsammans med sina kunder optimerade elmotor-lösningar för sina kunders slutprodukter. I samband med att Fabrika ansluter till gruppen breddar Nordic Drives Group sin närvaro i värdekedjan och kan utöka erbjudandet till alla koncernens kunder. På årsbasis förväntas koncernen nå en omsättning på SEK 300m med cirka 93 anställda över flera kontor i Sverige och Danmark.

Energieffektivitet är ett kritiskt fokusområde för att tillgodose en pålitlig och hållbar energiförsörjning. Ökat industriellt fokus på energieffektivitet och driftsäkerhet i kombination med en större installerad bas av elmotorer skapar ett lokalt behov av eftermarknadsservice och produktförsäljning. Nordic Drives Group är väl positionerat för att dra nytta av underliggande marknadstrender för framtida tillväxt genom ett starkt samarbete, delad expertis och exceptionell leverans inom stora delar av värdekedjan.

MVI ser fram emot att fortsätta stötta koncernledningen och att växa tillsammans med Nordic Drives Group. Alla ägare kommer att vara kvar i gruppen operationellt och har investerat tillsammans med MVI.

Krylbo Elektra grundades 1932 som en mekanisk verkstad och 1985 etablerades nuvarande verksamhet med fokus på elmotorer och frekvensomriktare. Krylbo Elektra kompletterades sedan med Falun Borlänge Elektra och bolagen har en stark marknadsposition i Dalarna med två verkstäder. Tjänsteerbjudandet inkluderar service och försäljning av elmotorer och relaterade produkter, till exempel frekvensomriktare, pumpar och ställverk.

Jowic grundades 2004 och är baserat i Sundsvall och Örnsköldsvik. Bolaget erbjuder service och produktförsäljning, både hos kunder och inom egen verkstad, inom elmotorer och relaterade produkter. Jowic har en stark ställning inom Sundsvallsregionen.

Br. Eriksson grundades 1991 och erbjuder försäljning och service av elmotorer och relaterade produkter. Bolaget arbetar främst med lokala kunder inom processindustrin, sågverk, stålverk och fastighetsbolag inom Söderhamnsområdet.

EMI grundades 2005 och är baserat i Kramfors och levererar service och produktförsäljning inom elektromekanik, hydraulik och PLC-system med fokus på kunder inom sågverk och pappersmassa.

T Holm grundades 1953 och verkar inom Söderhamnsregionen. Tjänsteerbjudandet inkluderar service och produktförsäljning inom elektromekanik, främst mot kunder inom tyngre processindustri.

Fabrika grundades 2011 och levererar specialanpassade elmotorer, främst under eget märke, till OEM-tillverkare med slutprodukter inom olika omvändningsområden. Kunderna är internationella med fokus på Danmark och Tyskland. Fabrika har huvudkontor i Randers, Danmark, med regionala säljkontor i Tyskland. Fabrika har ett starkt tjänsteerbjudande med omfattande teknisk kunskap, support inom logistik samt högt fokus på kundsupport.

fler nyheter
nyheter
April 12, 2024
nyheter
April 12, 2024
MVI inleder partnerskap med DSolution och Easy Partner
nyheter
April 9, 2024
nyheter
April 9, 2024
Nordic Drives Group förvärvar Aalestrup Elektro ApS
nyheter
January 25, 2024
nyheter
January 25, 2024
Treeco Group stärker sin position genom förvärv av Rögle Plantskola