nyheter
December 19, 2022
nyheter
December 19, 2022
Freedom Group förvärvar Lots Ekonomi AB och Redovisnings- & Ekonomikonsulterna i Gävle AB
uttalande

Freedom Group förvärvar Lots Ekonomi AB och Redovisnings- & Ekonomikonsulterna i Gävle AB

Freedom Group fortsätter sin konsolideringsresa med förvärven av Lots Ekonomi AB och Redovisnings- & Ekonomikonsulterna i Gävle AB. Bolagen erbjuder redovisningstjänster, löneadministration och relaterade finansiella och administrativa tjänster till små och medelstora företag. De två förvärven tar koncernens intäkter till ca. SEK 200m samtidigt som koncernens geografiska närvaro stärks i Gävle och Västergötland. Tilläggsförvärven är i linje med Freedom Groups strategi att konsolidera och digitalisera redovisningsbranschen.

Om Lots Ekonomi AB
Lots Ekonomi AB grundades 2012 genom flera förvärv av mindre revisions- och bokföringsbyråer. Under räkenskapsåret 2021/22 separerades revisionsverksamheten Lots Revision AB ut från bokföringsverksamheten. Lots Ekonomi har ca. 51 heltidsanställda. Bolaget erbjuder redovisningstjänster inom tre regionala områden: Sjuhäradsbygden, Skaraborg och Stockholm

Om Redovisning & Finanskonsulter i Gävle AB
Redovisnings- & Ekonomikonsulterna i Gävle AB grundades 2006. Bolaget erbjuder redovisning, löne- och relaterade finansiella och administrativa tjänster med säte i Gävle. Bolaget hade ca. 12 heltidsanställda.

Om Freedom Group
Freedom Group är en ambitiös satsning att bygga en marknadsledare inom redovisningstjänster. Fokus ligger på intern effektivitet och digitaliserade arbetsprocesser genom implementering av bolagets proprietära mjukvara. Genom att automatisera och digitalisera så frigörs tid för affärsrelevant stöd och rådgivning till bolagets kunder.

FÖRFATTARE
fler nyheter
nyheter
October 2, 2023
nyheter
October 2, 2023
MVI tillkännager försäljning av Great Security
nyheter
September 5, 2023
nyheter
September 5, 2023
Nordic Drives Group förvärvar Midtjydsk Elektro A/S
nyheter
June 19, 2023
nyheter
June 19, 2023
Freedom Group rekryterar Emma Strömfelt som ny VD