Hur vi skapar värde

Vi ägnar mycket tid åt att verkligen förstå bolagens drivkrafter och att hitta den bästa vägen att vidareutveckla verksamheten. Tidigt tar vi ombord personer med rätt expertis från vårt nätverk vilket ger ett ovärderligt bränsle och momentum för tillväxt.

Om vi måste rangordna de viktigaste faktorerna bakom det värde vi skapar, så är det dessa tre. Den första är en del av vårt DNA.

Idédrivna

Den här egenskapen ligger djupt i vårt DNA. Vi är bra på att tidigt identifiera teman som är starkt kopplade till megatrender såsom demografiska förändringar, urbanisering, digitalisering och hållbarhet.

När vi blir nyfikna på en industri eller ett bolag så tar vi kontakt, träffar dem, lyssnar noga, tar intryck och lär oss. Vi har genom åren blivit grymt bra på egna idédrivna uppslag, vilket också dragit till sig alltfler personer och bolag som vill se oss som deras tillväxtpartner.

Unika möjligheter

Tolv år som entreprenörer har gjort att vi har byggt upp många kontakter och idéer. Ofta kommer intressanta bolag till oss genom våra starka lokala nätverk och genom vårt idédrivna sätt att vara och arbeta. Många uppslag kommer också från MVI-teamet som på ett insiktsfullt sätt använder sin kunskap och erfarenheter från andra sektorer och bolag.

Vi följer ett tusental bolag och har en imponerande lista av idéer som vi håller uppdaterad. Vi håller alltid utkik efter dynamiska entreprenörer och träffar många av dem. Ofta leder den ena idén till den andra, och vår nyfikenhet på ett specifikt bolag kan öppna upp ögonen för en hel industri.

“Svart bälte” i att köpa och bygga bolag

Att kunna växa mindre bolag betyder att man vet hur man använder momentum för att skapa tillväxt. I många fall konsoliderar vi en industri genom att förvärva flera bolag som kompletterar varandra och skapar en plattform för en stark organisk tillväxt. GREAT SECURITY och LAKERS är utmärkta exempel på detta.

Vi har haft en stark tillväxt i våra bolag. Sedan 2011 har vi gjort ett stort antal tilläggsförvärv. Men den viktigaste förutsättningen för att skapa tillväxt i våra bolag bygger på det förtroende och den relation vi har med bolagen och att vi delar en gemensam vision om vad vi vill uppnå.

Tillsammans med våra bolag

Genom att både inspirera och utmana våra bolag hjälper vi dem att växa.

Många entreprenörer vi träffar är starka visionärer. Det är då vi tar rollen som realist och lägger fokus på konkreta strategier och handlingar – som i fallet med ART CLINIC. I andra fall är det mer värdefullt att vara visionären och borra på djupet i syftet med verksamheten, för att skapa klarhet och se nya möjligheter. Vi är bra på att balansera båda sidor.

Det händer ibland att bolagets grundare berättar att de valde oss framför ett högre pris. Därför att de känner förtroende för oss. De uppskattar vårt jordnära sätt och vår inneboende nyfikenhet som öppnar nya vägar för att skapa värde.

Vår ambition är att forma ett ekosystem mellan våra bolag för att dela kunskap och dra nytta av de bästa idéerna.

Vad vi vanligtvis arbetar med tillsammans med våra bolag.

Att definiera syftet med bolaget och tydliggöra riktningen för strategin, produkterna och tjänsterna.

Att definiera värderingar som ligger till grund för vad vi säger och vad vi gör.

Att säkerställa tydlighet om vart vi är på väg och vad vi förväntas åstadkomma.

Att investera tillräckligt med tid och kraft på att utveckla organisationen; vi vet att förändring tar tid och är viktigt för att frigöra potential. Vi vill ge människor möjlighet att fatta beslut som linjerar med bolagets värderingar och syfte; vi kallar det för självledarskap.

Att vara flexibel; en värld av ständig förändring förutsätter en flexibel och innovativ organisation.

Att växa genom att investera i nya produkter, tjänster och marknader.

Att analysera hela värdekedjan; att förstå branschtrender och hur bolagen kan dra nytta av dessa i framtiden.

Att använda smarta processer och bästa möjliga know-how för att säkerställa effektivitet.

Läs mer