Nyheter

Nyheter för 2021
01 apr 2021
MVI Equity AB avyttrar Noxon till Beijer Tech

Den 1 April 2021 undertecknade MVI Equity AB (”MVI”) ett aktieöverlåtelseavtal avseende samtliga aktier i Noxon AB (noxon.se) med simultant tillträde av köparna.

MVI förvärvade bolaget i Februari 2011 och har under den tioåriga innehavsperioden förvandlat bolaget från en tillverkningsorienterad verksamhet till en servicefokuserad verksamhet med högre och mer stabila intäkter samt ökade vinstmarginaler. Specifika initiativ som framgångsrikt genomförts inkluderar en professionalisering av eftermarknadserbjudandet och utvidgning av applikationerna där Noxon-decantercentrifuger kan användas.

Noxon utvecklar, säljer, tillverkar och servar decantercentrifuger som används för att separera partiklar från vätska. Noxons kunder sträcker sig från kommunala vattenreningsverk, storskalig biogasanläggning till lokala tvätterier. Noxons mission inkluderar att göra avvattning mer effektiv vilket säkerställer större kostnadsbesparingar och minskad miljöpåverkan.

MVIs partner, Stefan Karlsson, kommenterade transaktionen: ”MVI är stolta över den utveckling som Noxon haft under den tid som MVI ägt bolaget. Vi bedömer att Beijer Tech är helt rätt ägare för bolagets framtida utveckling.”

 

Läs hela press meddelandet här.

Läs mer
30 mar 2021
Biototal förvärvar Mewab AB för vidare hållbar tillväxt och breddning av bolagets erbjudande

Biototal har förvärvat Mewab AB – ett bolag som verkar inom cirkulär växtnäring och distribution av jordbrukskalk. Mewabs tre affärsområden är Lantbruk med hantering och distribution av jordbrukskalk till lantbrukare för optimering av PH-värdet i marken, Återvinning med hantering av slam och organiska produkter på Mewabs återvinningsanläggning utanför Karlstad samt Deponi med design, hantering och sluttäckning av deponier. Bolaget grundades 1986 och har huvudkontor i Karlstad. Omsättningen uppgår till ca SEK 70m och genom förvärvet breddas både Biototals tjänsteerbjudande och geografiska närvaro.

”Biototal är ett kreativt och starkt expansivt bolag som vuxit stabilt allt sedan starten 2006. Biototal verkar inom miljöteknik och cirkulär ekonomi där man skapar hög kvalitet och kreativa systemlösningar för att både hushålla med ändliga resurser och samtidigt skapa långsiktigt hållbara kretsloppslösningar mellan stad, land och hav. Mewab är ett företag som verkar inom samma område. Genom Biototals förvärv så stärks de båda Bolagen ytterligare och skapar samtidigt goda synergier mellan de bägge företagen, där ett exempel är Mewabs långsiktiga hantering och spridning av jordbrukskalk och deras geografiska ställning stärker helheten. Vi ser fram emot en spännande resa framöver”, säger Mike Helber, VD Biototal

”Biototal strävar efter att bli den ledande helhetsleverantören av cirkulära produkter till jordbruksnäringen. Genom förvärvet av Mewab med sin marknadsledande ställning inom kalk så breddar vi produkterbjudandet med något som är ett starkt naturligt komplement till bolagets existerande produkter. Vi tror helt enkelt att de båda bolagen står starkare tillsammans och nu ska vi fortsätta vidare på vår hållbara tillväxtresa!” säger Stefan Karlsson, partner MVI

MVI är en aktiv tillväxtinvesterare i den nordiska miljön, och stöttar drivna entreprenörer att ta nästa steg i sina bolagsbyggen. Tillsammans med entreprenörerna kan MVI tillföra kompetens inom en mängd områden och lägga grunden för nästa generations nordiska bolag.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mike Helber, VD Biototal                               Stefan Karlsson, Partner MVI
+46 (0) 73 201 01 20                                      +46 (0) 70 601 00 39
mike.helber@biototal.se                                stefan.karlsson@mvi.se

Läs mer
09 mar 2021
Art Clinic samarbetar med Integrum

”Den första operationen har nu framgångsrikt genomförts på Art Clinic med Integrums OPRATM Implant System. Operation genomfördes “by the book” och ännu en amputerad patient kan se fram emot ett nytt liv” säger Professor Rickard Brånemark, Ansvarig läkare och styrelseordförande för Integrum AB.

Operationen tog plats på kliniken i Jönköping, tillsammans med ett team från Art Clinic och Integrum. Operationer som denna kräver ett unikt samarbete mellan ortopeder och plastikkirurger och ställer höga krav på högspecialiserad vård.

”Idag har Art Clinic och Integrum tagit ett gemensamt steg in i framtiden med hjälp av kirurgi, forskning och teknik” säger Niclas Andersson Chefläkare på Art Clinic.

Integrum AB har varit aktiva inom området för skelettförankrade, osseointegrerade proteser i över 30 år. Deras system OPRATM Implant System används inom vården över hela världen. Art Clinic och Integrums samarbete har byggt till ett ’Center of Excellence’ inom osseointegrerade proteser och gör därmed att Art Clinic är den enda privata kliniken i Norden som kan erbjuda denna typ av proteser.

För framtiden är tanken att Art Clinic genom olika insatser och kanaler ska finna fler patienter att hjälpa till ett nytt liv med den nya tekniken, och utveckla centret framåt tillsammans med Integrum.

 

Läs hela artikeln här.

Läs mer
18 feb 2021
SMP och Volvo i nytt samarbete

Ett nytt globalt partnerskap mellan SMP och Volvo, en ny teknisk utveckling för att få Volvos maskiner kompatibla med SMP Parts Tiltrotatorer.

Smart Connect är nya teknikens namn som ska göra det möjligt för maskin och tiltrotator att kommunicera både över funktionalitet och den tekniska datan.

Denna nya lösning kommer spara tid och ge mer noggrannhet, dessutom kommer maskinens orginaljoystick få all information presenterad på huvuddisplayen.

Läs mer om artikeln här

Läs mer
02 feb 2021
EFN gör inslag om PS Auction, och hur det är för entreprenörer att sälja sitt bolag till Private Equity

EFN, en ekonomikanal med fokus på börs, finans, privatekonomi, samhälle och företagande, har gjort ett reportage om PS Auction.

PS Auction grundades 1958 som auktionsfirman Pettersson och Son, men bytte ägarskap under tidigt 2000-tal. Efter ett rekordår 2019, steg MVI in som majoritetsägare under 2020.

Per Henriksson, CEO PS Auction, och Lars Liljedahl, tidigare huvudägare, delar i inlägget med sig av sina tankar kring affären. Per Henriksson menar att man kan kombinera det familjära med snabba beslutsprocesser för att utvecklas.

Följ gärna denna länk för att ta del av inslaget. Besök gärna även PS Auctions hemsida.

PS Auctions vision är att ”Fullt användbara produkter aldrig någonsin mer får gå till spillo”. Läs mer om PS Auctions affär på deras hemsida.

Läs mer
Visa fler