Att göra vattenpumpar till energisparare.

Av Stefan Karlsson

Lakers är ett skolboksexempel på ett bolag som vi har växt genom att konsolidera. Pumpindustrin är nära länkad till problem med översvämningar på grund av urbanisering och global uppvärmning. Lakers är verkligen engagerade i att lösa dessa miljö- och vattenhanteringsutmaningar.

Vi kom i kontakt med Lakers genom vårt industriella nätverk. Vi kontaktade Carl-Johan Callenholm, som då var VD för Xylem i Norden, den största pumptillverkaren i världen. Han hade en idé om att förbättra eftermarknaden inom pumpindustrin men fick inte det amerikanska huvudkontorets godkännande.

Carl-Johan hade en fantastisk vision och vi bidrog med en stor dos av realism och strategiska planer. Vi matchade varandra väl. Trots att relationen mellan oss var mycket bra, tog det två månader av diskussioner för att komma överens om vägen framåt. Vi kände att vi behövde injicera realism i projektet och etablera en stark kommersiell grund.

Från allra första början bestämde vi oss för att ena alla bolag runt ett tydligt syfte och en stark kultur – en förutsättning för att behålla och attrahera rätt personer. Och vi lyckades; efter ett tag behövde vi inte leta efter bra folk, de kom till oss. Vår resa var fantastisk. Vi förvärvade och konsoliderade tio pumpserviceföretag på mindre än 2,5 år, två år fortare än vi trodde var möjligt. Samtidigt hade vi stärkt organisationen. Energin var på topp, liksom resultaten. Självklart var det några mindre störningar under vägen också, men man löser det ganska snabbt när man delar samma värderingar och vision för bolaget.

I september 2018 sålde vi Lakers till Summa Equity som hjälper bolaget i nästa fas av utvecklingen. Lakers handlade verkligen om att bygga riktiga värden. Dessa mindre bolag skulle haft svårare att klara sig på sikt om vi inte hade skapat en stabil plattform för fortsatt tillväxt.