Vi skapar intelligenta säkerhetslösningar.

Av Daniel Nilsson

Vi har följt säkerhetsbranschen i många år, redan när Stefan och jag arbetade för EQT. Branschen drivs framförallt av en ökad osäkerhet i samhället och digitalisering. Great Security är ett bra exempel på en idédriven strategi. Vi började kartlägga hela industrin och tittade på många företag och insåg snabbt att B2B-marknaden för teknisk säkerhet var väldigt fragmenterad.

Det var en stor och snabbväxande marknad, vilket var mycket attraktivt för att köpa och bygga bolag. Intressanta hypoteser och idéer för affärsutveckling tog form. Vi började kartlägga företag, kontakta dem och snart hade vi identifierat två kvalitetsföretag som vi ville kombinera till en plattform. Vi började med att bygga en stark grund i Stockholm, eftersom det var den mest avancerade och värdefulla marknaden.

Som det ofta är i verkligheten så fanns det också stunder av berg och dal-bana. Bara en dag innan avtalet skulle tecknas fick VDn kalla fötter. Jag bjöd in honom på middag till min favoritrestaurang för att förstå hans plötsliga bekymmer. Det visade sig att hans farmor hade bott i det området. Samtalet hamnade på ett mer personligt plan vilket i sin tur gjorde att vi fick en djupare kontakt och så småningom kunde vi slutföra vår överenskommelse. Entreprenörer i Sverige är väldigt känslomässigt drivna. Man måste förstå dem och bygga upp ett förtroende, något jag verkligen förstår och respekterar.

Vi har växt bolaget från 100 till ~650 miljoner kronor i omsättning på bara två år och integrerade åtta bolag. Vi är marknadsledare i Sverige och har bara börjat. Vi rekryterade Håkan Winberg, tidigare vice VD för Securitas, som ordförande. Han gör ett fantastiskt jobb och känner alla i säkerhetsbranschen.

Vi arbetar medvetet med att bygga en stark kultur. Bolagets slogan ”Yes, we are Great!” säger mycket om andan i bolaget. Vi investerar kraftigt i att identifiera bästa praxis och har bytt namn på alla bolag i gruppen till Great Security – något som hjälpt dem att verka som ett bolag. Att många numera spontant tar kontakt med oss för att bli medarbetare är ett tydligt tecken på förtroende.

På bara några år har Great Security nått en ledande position i Sverige. Fokus nu ligger på prissättning, standardisering och utveckling av säkerhetstjänster.