Cirkulär växtnäring för ett sunt jordbruk

Av Stefan Karlsson

Biototal handlar om cirkulära lösningar för jordbruket som ser till att inget avfall går till spillo. Produkterna består av återvunna rester från avloppsreningsverk och biogasanläggningar och används primärt för att gödsla jordbruksmark.

Få människor vet att cirkulär växtnäring är en viktig förutsättning för ett hållbart samhälle. Som företagare och investerare, är vi glada över att hjälpa Biototal att växa och samtidigt göra gott för vårt samhälle.

Sedan 2006 har de två grundarna, Tomas Kjellquist och Jan Nystedt, format bolaget som svar på jordbrukarnas största behov – hållbara lösningar för livsmedelsproduktion.

Vi har studerat Biototal sedan 2019, men avvaktade lite. De behövde växa ett tag till på egen hand. Och det gjorde de med råge, både vad gäller kundbas, kapacitet och prestanda. Vi var imponerade. Intäkterna hade ökat stadigt tack vare ett starkt förtroende från leverantörer som valt att gå in i långa samarbetskontrakt. Biototals fantastiska team med unik kompetens och ett starkt kassaflöde var verkligen tilltalande att investera i.

Hur kommer vi att fortsätta växa? Genom organisk tillväxt och genom att gå samman med noggrant handplockade företag. Det finns också en stor marknadspotential för utvinning av slam och restprodukter och för gödselpellets. Biototal vet hur man extraherar på ett sådant sätt att inget avfall går till spillo, och hur man kan förfina det och diversifiera användningen av det, till exempel genom att tillsätta viktiga näringsämnen. Vi kan med andra ord bredda oss och tjäna en mängd olika kunder. Avfall är på ett otippat sätt fascinerande, eftersom det inte finns något avfall i naturen, en organisms avfall är en annans bränsle.

Det är viktigt att vi tänker och agerar som ett team. Den viktigaste förutsättningen för att skapa tillväxt i våra bolag bygger på det förtroende och den relation vi har med bolagen och att vi delar en gemensam vision om vad vi vill uppnå.

Utöver MVI som är majoritetsägare, så investerar även de två grundarna, liksom industriella rådgivare som sitter i styrelsen, leverantörer och ledning i bolaget.

Vi är verkligen stolta över Biototal. Tack vare deras engagemang och expertis inom kemi, biologi och agronomi, och även forskning, har de skapat systemlösningar som gagnar alla – planeten, människorna och vinsten.