Håkan Eriksson
Board Member
Erfarenhet

M.Sc. in Business Administration

Nuvarande position: Styrelsemedlem i Ferronordic Machines AB och Skandinavkonsult i Stockholm Holding AB med dotterbolag och Nivika Intressenter AB.

Tidigare positioner: Styrelseordförande i Kapitalkredit Sverige AB, 2010-2015 och Clearcar AB 2012 -2016