Christian Krüeger
Board Member
Erfarenhet

Christian har en lång erfarenhet från finansbranschen där han bl.a. jobbat som Aktiemäklare på Matteus FK, Aktiechef Öhman Fondkommission, Aktiechef Pareto Securities Sverige och är nuvarande VD på LMK Venture Partners. Han har även styrelseuppdrag i bl.a. Rocker AB, Episurf AB, Mälaråsen AB samt Solnaberg AB. Christian har en Civilekonomsexamen från Lunds Universitet.