MVI investerade i marknaden för djursjukvård i mars 2012 genom förvärvet av Smådjursakuten (senare namnändrat till Veterinärbolaget), och konsoliderade tre separata enheter i attraktiva geografier. Under ägarskapsperioden fokuserade MVI på att utveckla gemensamma inköp, bredda produktutbudet och samordna prissättningen. Säljarna och nyckelpersonal återinvesterade och MVI var representerade i styrelsen.

Med ursprunglig affärsplan att fortsatt konsolidera marknaden i tre starka svenska kluster för veterinärer blev MVI erbjudna en attraktiv exit vid ett tidigare skede än planerat. MVI sålde Veterinärbolaget till Evidensia vilket medförde en mycket god avkastning för inblandade parter.

Corporate information

Industri

Djursjukvård

VD

Styrelseordförande

Förvärvsår

2012

Anställda

Omsättning

Hemsida

-