• Lakers

Lakers är ett företag inom pumpservicebranschen med fokus på den nordiska marknaden. Ett starkt engagemang för frågor som berör miljö- och vattenhantering utmärker företaget.

Lakers kombinerar det lilla bolagets entreprenörskap med struktur och professionalitet, detta för att ge våra kunder ännu större trygghet, och en vetskap om att vi alltid levererar högsta kvalitet.

Lakers har sitt ursprung i ett litet bolag med en stark tilltro till det engagemang och känsla för kunden som finns i små och medelstora bolag. Lakers vision är att samla flera mindre bolag i en större nordisk familj, utan att tappa det lokala bolagets värde, engagemang och identitet. Företaget strävar efter att vara förstahandsvalet för våra kunder och den bästa arbetsplatsen för företagets anställda.

Målet är att växa genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv.

Corporate information

Industri

Pumpservice

VD

Carl-Johan Callenholm

Styrelseordförande

Karl Sohlberg

Förvärvsår

2016

Anställda  (2017)

100

Omsättning  (2017)

SEK 200m

Lakers