• Great Security

Great Security är ett expansivt bolag med ambitionen att vara den mest intressanta säkerhetsaktören för både kunder och medarbetare och har på kort tid vuxit till en av de största aktörerna på den svenska marknaden. Företaget har haft en stark tillväxt och de senaste åren har flera lokala entreprenörsdrivna säkerhetsbolag införlivats i organisationen.

Great Security erbjuder sina kunder kompletta såväl som specialiserade lösningar. Bolaget är idag verksamt på 25 platser i Sverige. Bolaget har en stark position i alla storstadsregioner.

 

Corporate information

Industri

Lås- och säkerhetsinstallationer

VD

Patrik Forsberg

Styrelseordförande

Håkan Winberg

Förvärvsår

januari 2017

Anställda

~330

Omsättning

~550 SEKm

Great Security