Nätverket
MVI
Partners

MVI har ett stort nätverk av industriella specialister som hjälper investeringsteamet att identifiera och utveckla attraktiva bolag.

MVI:s nätverk skapar möjligheter för intressanta investeringar och förvärv genom sin kompetens och erfarenhet. Medlemmarna i nätverket har erfarenhet från en rad olika branscher och från många ledningsroller samt styrelseuppdrag inom stora företag. MVI drar nytta av nätverket för att finna investeringsidéer, få hjälp med strategiska utvärderingar, bolagsbesiktning, rekrytering, tillsättande av styrelseledamöter och interims befattningar. Nätverket bistår även portföljbolagen med bland annat strategiska utvärderingar, internationalisering, organisationsutveckling och produktionsförbättringar.