Något för
ditt bolag?

MVI söker aktivt efter mindre och medelstora företag med god potential.

MVI’s huvudinriktning är att investera i små och medelstora nordiska företag med en omsättning mellan 50-250 miljoner kronor. Gärna inom branscher med fundamental tillväxt och internationell potential.

MVI assisterar med identifiering av produktkomplement, marknadskunnande, rekrytering, strategi samt eventuella tilläggsförvärv. MVI är en aktiv ägare med betydande erfarenhet från entreprenöriella företag och har som målsättning att ge dem bästa möjliga förutsättningar för långsiktigt ökad tillväxt och lönsamhet. Genom sitt nätverk har MVI tillgång till människor med kunskap för att accelerera tillväxt och bygga starkare och mer lönsamma företag.

Vi tror att många företag har en orealiserad potential och att den fulla potentialen hos många små och medelstora företag skulle kunna realiseras med stöd av MVI.

Äger du ett bolag som står inför en ägarförändring eller om du söker en samarbetspartner på ägar- och styrelsenivå är du välkommen att kontakta MVI för ett förutsättningslöst möte.

Linda Wellmér

Investor Relations Manager
+46 70 341 57 45
linda.wellmer@mvi.se