Investerings-
filosofi

Ett aktivt ägande genom ett långsiktigt styrelsearbete och nära samarbete med företagsledningen är nyckeln till lyckade investeringar. Vi hjälper företag genom att tillföra erfarenhet, kompetens och kapital. Det är vår övertygelse att vi på så sätt kan generera långsiktigt hållbart värdeskapande.

MVI är en engagerad investerare som arbetar nära företagsledningen för att skapa bästa möjliga resultat. Vi koncentrerar oss på majoritetsinvesteringar i lönsamma och stabila företag med  goda möjligheter till organisk tillväxt eller tilläggsförvärv.

Vi arbetar genom en idédriven investeringsstrategi där vi själva ofta aktivt söker efter attraktiva branscher och företag. När MVI analyserar ett potentiellt förvärv utvärderas riskprofilen för såväl marknad som företag.