MVI säljer Lakers Holding AB till Summa Equity

11

sep 2018

Pressmeddelande
Stockholm den 10e september 2018

 

MVI säljer Lakers Holding AB till Summa Equity

 

MVI har avyttrat Lakers Holding AB (”Lakers”) till Summa Equity. Transaktionen förväntas att slutföras under oktober månad efter konkurrensprövning i Norge.

 

Lakers startades av MVI i samarbete med Carl Hall (sedermera Styrelseledamot i bolaget) och Carl-Johan Callenholm (sedermera bolagets VD). Bolaget förvärvade initialt 3 verksamheter i Sverige och Norge. Detta följdes av ytterligare 7 förvärv i Norge, Sverige och Danmark. Bolaget har haft fin tillväxt både organiskt och via förvärv och har gått från 60 till 280 miljoner i omsättning. Nu efter 2 år och 8 månader har bolaget fullföljt sin affärsplan att bli en nordisk oberoende spelare inom pumpservice och eftermarknadsförsäljning av pumpar.

 

”MVI’s vision är att skapa nästa generations stabila medelstora tillväxtbolag i Norden. Jag upplever att Lakers har levt upp till alla dessa kriterier. Det är med varm hand vi nu lämnar över Lakers till nästa ägare för att fortsätta tillväxtresan”
Stefan Karlsson (Partner MVI)

 

MVI utvecklar svenskt näringsliv genom att investera i mindre bolag och underlätta deras tillväxt och därigenom bygga starka bolag i Sverige. MVI är erkänt duktiga på att genomföra kostnadseffektiva investeringar med god avkastning till ägarna. MVI arbetar aktivt med värdeskapande i sina bolag via sitt stora nätverk av seniora entreprenörer och industrialister.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

 

Stefan Karlsson, partner MVI.
Tel: +46 70 601 00 39, e-mail: stefan.karlsson@mvi.se