Erfarenhet

Gustav började på MVI under 2022. Han har tidigare erfarenhet från public equities och investment banking. Gustav är styrelsesuppleant i Linda Johansen.

Utbildning

Gustav har en B.Sc. med inriktning redovisning, finansiell förvaltning och ekonomi, och en M.Sc. i Redovisning, Värdering & Ekonomistyrning från Handelshögskolan i Stockholm.

Gustav kommer från Malmö.