03

sep 2018

Art Clinic förstärker koncernen genom att anställa en Vice VD, en ny roll som vuxit fram i och med organisationens utveckling och tillväxt.

Läs hela artikeln här.